Výběrové řízení  RM 2021- všeobecné praktické lékařství

Vyhlašovatel:

MUDr. Vanda ŘEZNÍČKOVÁ, Palackého 720/5, 110 00 Praha 1

Počet rezidenčních míst:
1.rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek: 7.7.2021 - 30.7.2021
 
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k příhlášce:
 

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

2 ) Osobní dotazník rezidenta

3 ) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)

4 ) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)

5 ) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)

6 ) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

7 ) Přehled odborné praxe

 
Kriteria pro hodnocení  uchazeče:
 
a) zájem o práci v oboru VPL                                    1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném region                 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL         1-10 bodů
d) komunikační schopnosti                                        1-10 bodů
____________________________________________________
Celkem:                                                                   4-40 bodů
 
 
Způsob hodnocení: PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)

 
Podrobnosti najdete ZDE.
 
 
Dokumeny dle vyhlášeného VŘ, prosím zašlete na: info@salubrita.cz
 
 
Těšíme se na vaše přihlášky.