INFORMACE

 
Jako projev solidarity nabízíme jako praktičtí lékaři pro dospělé bezplatnou lékařskou péči občanům Ukrajiny, kteří v ČR nemají svého praktika nebo nejsou pojištění, a potřebují akutní lékařské ošetření.
Pro pomoc pro příchozí z Ukrajiny funguje i bezplatná linka +420 1221 předvolba 8 nebo +420 974 801 802 nebo email ukrajina@mvcr.cz  nebo jsou informace na www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
 
Všem, kteří utíkají z Ukrajiny, je přidělováno vízum za účelem strpění (tzv. speciální dlouhodobé vízum na dobu 1 roku). Je zde i možnost požádat o azyl (od chvíle požádání jsou tzv. žadatelé o azyl). O vízum nebo o žádost o azyl se žádá na pobočkách Ministerstva vnitra. Jak držitelé tzv. víza za účelem strpění, tak žadatelé o azyl mají nárok na veřejné zdravotní pojištění v plném rozsahu péče.
 
Tyto osoby  se musí od udělení víza či podání žádosti o azyl do 5 dnů dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, by se u lékaře měla prokázat alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu. Dodejme, že okamžikem udělení víza za účelem strpění (či podání žádosti o azyl) se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu.
 
Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Provedenou péči tedy lékaři vykáží stejně jako u občanů ČR –  platí běžné kódy nasmlouvané pojišťovnami v plném rozsahu péče, kód pojišťovny bude v naprosté většině případů 111 VZP.
 
Kontakty: 1221 CZE.pdf
               1221 UKR.pdf