Vyšetření okultního krvácení

04/02/2014 02:00

Od 1.6.2013 vyšetřujeme test na stanovení okultního krvácení do stolice v naší ambulanci na přístroji QuikRead 101.

Tento přístroj zajiš´tuje kvyntitativní stanovení kmnožství krve ve stolici. Pokyny pro pacienty: vyšetření je nedílnou součástí preventivní prohlídky minimállne od věku 50ti let. Odběr vzorku proveďte podle návodu, který vám předáme. Vzorek ihned po odběruuchovávejte v chladu v kednici a nejpozději do 7mi dnů jej přineste do naší ambulance, č. dveří 509. Vyšetření bude provedeno ještě týž den.

—————

Back