Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření pro řidičský průkaz

500,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz

Vstupní prohlídka do zaměstnání    

+ případné náklady na doplňující vyšetření, dle kategorie práce

620,-

Periodická prohlídka do zaměstnání     

+ případné náklady na doplňující vyšetření, dle kategorie práce

5500,-

Lázně – samoplátci

(lékařské doporučení lázeňské léčby pro samoplátce včetně klinického vyšetření)

600,-

Výpočet bolestného a ZSU

                     do 300 bodů

                     nad 300 bodů

300,-

500,-

Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě ZD zpracovaná na žádost pacienta pro administrativní účely

300,-

Písemné sdělení o zdravotním stavu poškozeného (pojištěného) na základě zdravotnické dokumentace na formuláři pojišťovny  

250,-

Posouzení zdravotního stavu pro aktivní účast na amatérských sportovních akcích, zahraničních zájezdech apod. (mimo vrcholových sportovců a vybraných sportů)

Vyšetření zdravotní způsobilosti řízení vozidla (soukromé vozidlo) nad 65 let

250,-

Vystavení zdravotního průkazu

Výpis z lékařské dokumentace

Vyšetření pro adopci

Potvrzení o zdravotním stavu vydávané na žádost pacienta pro administrativní účely

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - aplikace očkovací látky

200,-

Aplikace podkožní injekce (MD) fyziologické regulační medicíny       150,-
Aplikace infúze (cena na dotaz dle obsahu infúze)
Intravenous vitamin C, multivitamins, Vitamin B1, Ph ballance...
from 1050,-

Potvrzení přihlášky ke studiu

Potvrzení o pracovní neschonopsti - zpráva lékaře

Vystavení receptu nepojištěné osobě v ČR

60,-

Komplexní prohlídka osoby  nepojištěné u tuzemské ZP nebo s komerčním pojištěním  (nesmluvní pojišťovny)
+ ev. administrativní úkony, v případě požadování vystavení lékařské zprávy
980,-

Zdravotní výkony samoplátcům -  osob nepojištěných u tuzemských ZP - vyšetřní pro onemocnění

 from 500,-

Vyšetření – ošetření cizinců bez smluvního pojištění v ČR

KOPÍROVÁNÍ 1 stránka

3,00,-

 Vyšetření na okultní (skryté) krvácení do střeva častěji než 1x / 2 roky u pojištěných osob nad 50 let (včetně vydaného testu v ordinaci)

 Vyšetření na okultní (skryté) krvácení do střeva u osob       nepojištěných nebo ve věku do 50 let (včetně v ordinaci vydaného materiálu k odběru vzorku)
       360,-
Vyšetření  - 24 hodinový monitoring krevního tlaku na vlastní žádost 450,-
Vyšetřní moči  - přístrojové měření pro zjištění infekce
                        nebo v rámci pracovnělékařské prohlídky
        60,-

Vyšetření INR (Quick)

200,-

Vyšetření CRP 160,-
COVID-19 RAPID TEST (antibodies) 1000,-
COVID-19 RAPID TEST 14th day of the quarentine (mandatory) 0,-
COVID-19 PCR TEST (nasopharynx) + confirmation document of the negativity 2400,-
Confirmation of COVID negativity for travelling 200,-

 

Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platba se provádí hotově v ordinaci.  Nejsme plátci DPH.

 

Vyšetření ke zjištění krevní skupiny AB0 na žádost pacienta  (platba laboratoři)

300,-