Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření pro řidičský průkaz

500,-

Vyšetření pro zbrojní průkaz

Vstupní prohlídka do zaměstnání    

+ případné náklady na doplňující vyšetření, dle kategorie práce

600,-

Periodická prohlídka do zaměstnání     

+ případné náklady na doplňující vyšetření, dle kategorie práce

600,-

Lázně – samoplátci

(lékařské doporučení lázeňské léčby pro samoplátce včetně klinického vyšetření)

780,-

Výpočet bolestného a ZSU

                     do 300 bodů

                     nad 300 bodů

300,-

500,-

Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě ZD zpracovaná na žádost pacienta pro administrativní účely

350,-

Písemné sdělení o zdravotním stavu poškozeného (pojištěného) na základě zdravotnické dokumentace na formuláři pojišťovny  

250,-

Posouzení zdravotního stavu pro aktivní účast na amatérských sportovních akcích, zahraničních zájezdech apod. (mimo vrcholových sportovců a vybraných sportů)

Vyšetření zdravotní způsobilosti řízení vozidla (soukromé vozidlo) nad 65 let

350,-

Vystavení zdravotního průkazu

Výpis z lékařské dokumentace

Vyšetření pro adopci

Potvrzení o zdravotním stavu vydávané na žádost pacienta pro administrativní účely

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - aplikace očkovací látky

200,-

Aplikace podkožní injekce (MD) fyziologické regulační medicíny       150,-
Aplikace infúze (cena na dotaz dle obsahu infúze - vitamíny)
Vitamin C, Multivitamín, vitamín B1, iontová balance....
od 1050,-

Potvrzení přihlášky ke studiu

Potvrzení o pracovní neschonopsti - zpráva lékaře

Vystavení receptu nepojištěné osobě v ČR

60,-

Komplexní prohlídka osoby  nepojištěné u tuzemské ZP nebo s komerčním pojištěním  (nesmluvní pojišťovny)
+ ev. administrativní úkony, v případě požadování vystavení lékařské zprávy
980,-

Zdravotní výkony samoplátcům -  osob nepojištěných u tuzemských ZP - vyšetření pro onemocnění

od 500,-

Cílené vyšetření – ošetření cizinců bez smluvního pojištění v ČR

KOPÍROVÁNÍ 1 stránka

5,00,-

 Vyšetření na okultní (skryté) krvácení do střeva častěji než 1x / 2 roky u pojištěných osob nad 50 let (včetně vydaného testu v ordinaci)

 Vyšetření na okultní (skryté) krvácení do střeva u osob       nepojištěných nebo ve věku do 50 let (včetně v ordinaci vydaného materiálu k odběru vzorku)
       360,-
Vyšetření  - 24 hodinový monitoring krevního tlaku na vlastní žádost 450,-
Vyšetřní moči  - přístrojové měření pro zjištění infekce
                        nebo v rámci pracovnělékařské prohlídky
        100,-

Vyšetření INR (Quick) samoplátci

200,-

Vyšetření CRP 160,-
Spirometrie 350,-
Měkké a mobilizační techniky (samoplátci, pojištěnci VZP a OZP) 300,-
COVID-19 RAPID TEST (protilátky z kapky krve) pro neindikované pacienty 1000,-
COVID-19 RAPID TEST 14. den karantény z důvodu kontaktku k infikovanou osobou (povinný) 0,-
COVID-19 PCR test (tampon - nos) + potvrzení o negativitě 2400,-
Potrvrzení COVID-19 negativní pro účely vycestování 200 Kč

 

Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platba se provádí hotově v ordinaci.  Nejsme plátci DPH.

 

Vyšetření ke zjištění krevní skupiny AB0 na žádost pacienta  (platba laboratoři)

300,-